play-button

Omfugning processer step by step

I kontakter os

Vi kontaktes på  22 41 19 86 eller via mail. Kan også bede om et uforpligtende tilbud og vi vil tage kontakt til jer så hurtigst som muligt

Vi kommer ud og måler op

Vi kommer gerne og laver et prøvefelt. Vi gennemgår, om der er andre eventuelle ekstra opgaver i forbindelse med omfugningen: Udskiftning af sten, sålbænke, overlæggere, reparation af sokkelpuds og sætningsskader.

Vi sender et tilbud

Vi giver vores vurdering af  hovedopgaven og eventuelle ekstra opgaver der nu måtte være.

I takker ja

Dagen i forhåbentligt takker ja, vil vi der finde en dato hvor vi kan påbegynde arbejdet, samt med hvornår vi skal være færdig.

Første dag

Den dag vi starter på opgaven, er det første vi gør, at afdække grundigt. Vi bruger den nødvendige tid på at afdække, så vi sætter mindst mulig spor.

Afdæklning

Når afdækningen er på plads, så går vi i gang med at fræse fugerne ud. I skal være opmærksomme på at denne proces ikke er støjfri. Både i og jeres naboer vil ikke kunne undgå at høre os. Hvis det ønskes, så informerer vi jeres naboer om, at vi kommer og støjer og støver. Vi fortæller dem også hvor lang tid det forventes at tage. Imens fugerne fræses ud, så har vi en mand til at tage sig af de tomme fuger og eventuelle ekstra opgaver, så hele procesen gøres mest muligt effektivt. Når vi tager hjem efter hver arbejdsdag, så sørger vi for at fjerne det værste rod, så i ligger mindst muligt mærke til os.

Opgaven er færdig

Når den samlede opgave er færdig, så starter den totale oprydning. Vi fjerner alt affald i forbindelse med den opgave vi har udført, men vi kan ikke slette alle spor. Stilladset kan have trykket græsset langs muren. Der vil  ligge støv, selvom vores støvsugere opsamler det meste, så opsamler de ikke alt. Vi kan ikke fjerne støv der ligger på græs eller jord, men det vil forsvinde med tiden. Den mørtel vi bruger er et naturprodukt. Mørtel består af sand og kalk, hvilket ikke vil skade jorden. Den relation vi opbygger gennem forløbet, ser vi gerne udvikle sig bedst muligt.

Er det tid?

Vi glæder os til at kunne tilbyde dit hus, nyt liv